Vznik

 

Project Short Decscription

Vznik a počátek ...

rok 1913 - 1916

Project Details

  • Date: 
    Neděle, Únor 1, 2015
  • Categories: 

Project Decscription

 Dne 16. dubna 1916 byla ve Wiedermannově parku (dnešní Sady míru) pro p.t. publikum slavnostně otevřena malá budova s vyhlídkovou věží. Měl to být trvalý památník činnosti františkolázeňského okrašlovacího spolku a zároveň i výrazný projev díku všem jeho příznivcům a mecenášům. V úvodním slavnostním projevu úřadující předseda spolku, radní Franz Köppl, vyzdvihl všechny významné činy, kterými spolek během své více než třicetileté existence přispěl k zvelebení okolí lázeňského města. A měl se skutečně čím chlubit. Když v květnu 1911 slavil okrašlovací spolek třicáté výročí svého založení, mohl jeho tehdejší předseda Gustav Wiedermann konstatovat, že spolek zakoupil v bezprostředním okolí lázní 51 parcel o rozměru téměř 40 hektarů za 109 925 korun a vysadil na pozemcích spolku a dalších 15 hektarech městských pozemků 600 000 stromů, keřů a okrasných rostlin. Za zkrášlení a údržbu těchto pozemků pak zaplatil 134 113 korun. Stručná, leč obdivuhodná bilance. Výsadbový a okrašlovací spolek v lázeňském městě Františkovy Lázně byl pod tímto oficiálním názvem povolen v květnu 1881, ale vše začalo již v roce 1878, kdy mladý architekt Gustav Wiedermann uveřejnil v chebských novinách seriál článků o Františkových Lázních a potřebě „změnit monotónní území kolem lázní". Krajina kolem města byla tehdy téměř stejně nevábná a neutěšená jako dnes. S jedním rozdílem. Byla bez stromů a stínů. Obdobně, jako dnešní zarostlý a neudržovaný lesopark-prales, nelákala ani tehdy lázeňské hosty k procházkám, ani nepřinášela radost z přírody kolem nás. Na provolání přípravného výboru v červnu 1880, který vyzýval všechny občany města ke společné zvelebovací práci, se přihlásilo 81 členů. V druhém roce své činnosti měl spolek již 122 řádných platících členů a třetinu svého ročního rozpočtu z téměř 3000 zlatých dal na zalesnění 15 hektarů obecního pozemku s pastvinami a městským lesem zvaným později již jen Amerika, neboť šlo o území pro město znovu objevované. V roce 1899 zde město rozhodlo postavit výletní kavárnu a od roku 1901 sem již vzorně upraveným lesoparkem pravidelně zajížděl z města omnibus s lázeňskými hosty. Okrašlovací spolek se postupně stal nejdůležitějším a nejaktivnějším občanským sdružením pro zvelebení a zpříjemnění života v lázních. Většina pomníků, nových vycházkových cest a parkových úprav vzniká z jeho iniciativy. Vedle stálé péče o západní okolí města proměnil v letech 1895-1899 místo mezi Lesním a Železnatým pramenem v nový park, který byl po roce 1900 přejmenován na Park Františka Josefa. Za kolonádou Solného a Lučního pramene pak vznikl Park arcivévodkyně Stefanie. V roce 1900 byl iniciátor založení okrašlovacího spolku, a od roku 1889 i jeho předseda, architekt Wiedermann, zvolen starostou lázní. Císařský rada Gustav Wiedermann se, během svého desetiletého starostování, stal jedním z nejlepších a nejschopnějších regionálních politiků Chebska. A to vše se projevilo především v rozkvětu jeho rodného města. Zakoupení soukromých lázní pro město a získání celého chebského majetku na lázeňském území patří k jeho nejvýznamnějším činům ve výčtu mnoha dalších úspěšných aktivit. Právě pro ně byl také oprávněně nazván tvůrcem moderních Františkových Lázní. Jako předsedovi okrašlovacího spolku se mu podařilo dokončit hlavní, generacemi sněný úkol, obepnout lázně uceleným zeleným pásmem lesoparku. Od roku 1900 začal spolek systematicky vykupovat pozemky v severovýchodní části za tratí, které patřily katastrálně k Horní Vsi a u kterých hrozilo, že budou jinak zastavěny. Do roku 1911 zde spolek vlastnil, již díky větším darům několika mecenášů, pozemky o rozměru 22 hektarů a vybudoval na nich nový park zvaný Hornoveský areál. Na Wiedermannuv návrh bylo v roce 1913 rozhodnuto postavit zde dřevěnou chatu pro lázeńské hosty a v nich umístit pamětní tabuli se jmény významných dárců, díky kterým spolek mohl tuto část území zakoupit a zvelebit. Dne 11. února 1914 Gustav Wiedermann umírá a spolek navrhuje, aby nově vybudovaný
park nesl jeho jméno. V červnu roku 1914 bylo rozhodnuto, že zde bude, podle plánu stavitele Franze Prosche, postaven kamenný dům s pamětní síni v přízemí a bytem pro hlídače v prvním patře. V březnu 1916 byla stavba s vyhlídkovou věží dokončena a bylo rozhodnuto, že ponese jméno Dankwarte - Vyhlídka díku. V pamětní síni, vybavené lavicemi a stolem pro odpočívající lázeňské hosty, byl umístěn portrét Gustava Wiedermanna v nadživotní velikosti a pamětní deska se jmény dárců a prvních dvou předsedů spolku - Johanna Köppela a Gustava Wiedermanna. Nad vstupem pak dedikační nápis: „Svým vysoce váženým příznivcům a podporovatelům věnováno ve válečném roce 1915. Výsadbový a okrašlovací spolek. Po roce 1945 byly všechny pamětní stopy okrašlovacího spolku odstraněny a z Dankwarte se stala výletní restaurace Zámeček.
Ph.Dr. Jaromír Bohác - Františkolázeňské listy

Related Projects

Hochzeiten & Events

Německy

SVATBY & OSLAVY

Česky

Weddings & Events

Anglicky
 

Legend

Anglicky
 

HISTORY

Anglicky
 

CAFE NOSTALGIE

Anglicky

A. CLUB RESTAURANT

Anglicky
 

ЛЕГЕНДА

Rusky
 

ИСТОРИЯ

Rusky
 

КАФЕ NOSTALGIE

Rusky
 

Legende

Německy
 

CAFE NOSTALGIE

Německy
 

Geschichte

Německy

A. CLUB RESTAURANT

Německy
 

генезис

Rusky
 

Entstehung

Německy
 

Genesis

Anglicky

A. CLUB RESTAURANT

Česky
 

HISTORIE

Česky
 

KAVÁRNA NOSTALGIE

Česky
 

Legenda

Česky

Zaregistrujte se k odběru novinek

NOVINKY / NEWS / MENU

REZIDENCE ZÁMEČEK

Naše pokoje